Bedrijfsinfo

Bedrijfsinfo

Het bedrijf is gelegen in het Overijsselse Vechtdal op het landgoed Rechteren. Opa Jan Vlastuin, die op de Veluwe woonde, is in 1951 naar Dalfsen verhuisd om een agrarisch bedrijf te starten. De boeren in de buurt zagen het niet zitten om op de arme ontgonnen heidegrond een goede boterham te verdienen. Opa Vlastuin was erg ondernemend en is het bedrijf begonnen met koeien, varkens, pluimvee en akkerbouw. Voornamelijk aardappelteelt. In de loop der jaren is het bedrijf geleidelijk aan doorontwikkeld. De varkenshouderij en aardappeltak zijn afgestoten.

”Wat je doet moet je goed doen.”

Vandaar dat we ons nu toeleggen op de melkvee-en pluimveehouderij. Er worden nu 70 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 18.000 biologische legkippen gehouden.